Echipamente electrice, elemente de automatizare, aparate de masura si control, cabluri si conductoare.
Organe de asamblare si sisteme de fixare.
....

PRODUSE
SERVICII

Producerea energiei electrice si termice:
         

CONDUCEREA SISTEMELOR ENERGETICE

 

 

Servicii de sistem tehnologice utilizate pentru a asigura stabilitatea frecventei

1. Rezervele de putere :

Rezervele de putere se clasifica, în functie de timpul si modul (manual sau automat) în care pot fi mobilizate, astfel:

rezerva de reglaj primar ;

- rezerva de reglaj secundar ;

rezerva de reglaj tertiar rapid (rezerva “ minut”) ;

rezerva tertiara lenta .

Principalele setari pentru regulatorul de viteza ( insensibilitate, statism permanent, consemn de frecventa ) si pentru repartitorul local al grupurilor participante la reglajul secundar (viteza de încarcare/descarcare grup , consemn de frecventa, functionare simultana sau nu în reglaj primar si secundar ) sunt la dispozitia Transelectrica în limitele declarate si verificate la punerea în functiune.

 

Rezerva de reglaj primar

Rezerva de reglaj primar trebuie sa fie mobilizata automat si integral în maxim 30s , la o abatere cvasistationara a frecventei de ± 200 mHz de la valoarea de consemn si trebuie sa ramâna în functiune pe o durata de minim 15 minute daca abaterea se mentine.

Toti producatorii de energie electrica sunt obligati s a asigure reglaj primar conform solicit a rii Transelectrica , prin grupurile dispecerizabile proprii sau prin colaborare cu alti producatori .

Rezerva de reglaj primar trebuie sa fie distribuita cât mai uniform în SEN .

Ofertele de productie ale producatorilor vor tine seama de obligativitatea mentinerii disponibile a rezervei de reglaj primar, în conformitate cu performantele tehnice ale fiecarui grup generator .

 

Rezerva de reglaj secundar

Rezerva de reglaj secundar este rezerva care, la abaterea frecventei si/sau soldului SEN de la valoarea de consemn, poate fi integral mobilizata, automat, într-un interval de maximum 15 minute.

Rezerva de reglaj secundar are rolul de a participa la refacerea rezervei de reglaj primar si de a readuce frecventa si soldul SEN la valoarea programata.

Transelectrica stabileste, atât în vederea programarii si planificarii functionarii grupurilor cât si în dispecerizare, rezerva de reglaj secundar necesara si repartizarea sa pe grupuri .

Producatorii asigura, în limitele caracteristicilor tehnice ale grupurilor , rezerva de reglaj secundar conform solicitarii Transelectrica .

 

Rezerva de reglaj tertiar (rezerva “minut ”) are rolul de a asigura refacerea rapida (maximum 15 min.) a rezervei de reglaj secundar si de a participa la reglarea frecventei si a soldului SEN programate.

Rezerva “minut ” este furnizata sub forma de r ezerva turnanta sau sub form a de r ezerva tertiara rapida.

Rezerva “minut ” se încarca de catre producatori, la dispozitia Transelectrica , pe durata solicitata.

Rezerva tertiara lenta

Rezerva tertiara lenta are rolul de a reface rezerva “minut”, asigurând echilibrul productie - consum în cazul aparitiei unor abateri de durata de la programul stabilit .

Servicii de sistem tehnologice utilizate pentru a asigura stabilitatea tensiunii

Stabilitatea tensiunii se realizeaza sub coordonarea Transelectrica , prin participarea cu instalatiile proprii de reglaj, a producatorilor , a Transelectrica si a consumatorilor . Stabilitatea tensiunii în nodurile de granita se realizeaza în colaborare cu TSO ai sistemelor electroenergetice vecine.

Producatorii au obligatia sa asigure productia/absorbtia de putere reactiva de catre grupurile generatoare la cererea Transelectrica , conform conditiilor de racordare la RET.

Transelectrica , distribuitorii si consumatorii racordati la RET trebuie sa-si compenseze consumul/productia de putere reactiva din reteaua proprie . Pot fi admise schimburi de putere reactiva între RET si retelele de distributie sau consumatorii racordati la RET daca acestea nu afecteaza siguranta în functionare a SEN .

Schimburi de putere reactiva între RET si retelele de distributie sau consumatorii racordati la RET care afecteaza functionarea economica a partenerilor respectivi, pot fi efectuate pe baza unor acorduri între acestia.

 

Servicii de sistem tehnologice utilizate pentru a asigura restaurarea functionarii SEN la ramânerea fara tensiune, în cazul unor avarii extinse sau al unui colaps de sistem

Restaurarea rapida a functionarii SEN se realizeaza utilizând surse de tensiune , care pot fi:

  grupuri generatoare cu autopornire;

•  grupuri generatoare izolate pe servicii proprii;

•  grupuri generatoare insularizate pe o zona de consum;

•  interconexiuni cu sistemele electroenergetice vecine.

Sursele de tensiune trebuie sa permita realimentarea serviciilor auxiliare ale grupurilor generatoare care nu au reusit izolarea pe servicii proprii, precum si ale centralelor electrice si statiilor incluse în traseele de restaurare .

Participarea grupurilor generatoare la restaurarea functionarii SEN este asigurata prin conditiile de racordare sau/si prin Planul de restaurare a functionarii SEN , în functie de necesitatile SEN.

Producatorii trebuie sa asigure în fiecare centrala izolarea a cel putin un grup generator pe servicii proprii.

 

 

   
   

 
Copyright © MagazinElectric.ro © Toate drepturile Rezervate.